Bestyrelse

Opholdsstedet Lille Valbygård er drevet som en selvejende fond med et almennyttigt formål og bliver ledet af følgende bestyrelse:

Formand: Thomas Birkholm
Afdelingsleder Behandlingshjemmet Elvergården, Næstved. Mastergrad i organisationspsykologi.
Uddannet miljøterapeut og socialpædagog.
Selvstændig konsulent og konsulent i OPU.

Henrik Hansen
Senior Securities Operations Officer i VP Securities (Værdipapircentralen)


 Ulla Døj
Leder af A-kasse Fag og Arbejde (FOA) Midtsjælland


Lone Maul
Socialpædagog og uddannet miljøterapeut. Afdelingsleder på specialskole.