De unge

Lille Valbygård tager imod normalt begavede børn og unge med sociale eller følelsesmæssige problemer. Det kan enten være direkte fra eget hjem eller efter et ophold på institution. Vi lægger vægt på, at der er en grundig beskrivelse af den unge inden anbringelsen.

Vi tager ikke imod unge med meget udadreagerende adfærd eller misbrugsproblemer.

Vi har erfaring med børn og unge med ADHD, borderline, asberger-syndrom, og angst problematikker. Vi har tæt samarbejde med børne-  og ungdomspsykiatrien. Generelt tager vi dog ikke imod unge med en en udpræget psykiatrisk diagnose.

Der kan bo otte unge på opholdsstedet og derudover tre unge i separat udflytningslejlighed.