Lille Valbygård Skole

Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca 16 elever.

Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier eller andre opholdsteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Den psykologfaglige indsats omkring specialundervisningen ledes af cand.psych. Gitte Nothlev, autoriseret psykolog, og specialist i psykoterapi med børn og unge.

Skoledagen er meget struktureret og forudsigelig via fast skema og de samme få lærere hver dag. Det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev i hver enkelt fag. Skolen tilbyder undervisning i alle de fag der er indeholdt i folkeskoleloven.

Vores lille og tætte miljø med de samme få faste lærere og et overskueligt og varieret skema har vist sig at være en rigtig god base for at skabe en bæredygtig relation mellem lærer og elev. Det skaber gode rammer for personlig udvikling og faglig indlæring hos vores elever.

Lille Valbygård Skole var i perioden 2015-2017 tilknyttet Projekt Styrket Indsats, hvor Egmontfonden og Socialstyrelsen sammen med 14 døgntilbud på landsplan arbejder med at styrke anbragte unges afgangsprøver i skolen, og give dem bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi har gennem skolens levetid ført over 95% af vores elever til Folkeskolens Afgangsprøve. Som oftest forsætter vores elever på 10. klasse center eller en ungdomsuddannelse.

Undervisningsmiljø

Vi forsøger hele tiden at sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for vores elever. Det gøres via samtaler med hver enkelt elev og forældre i skole-hjem samtaler, hvor vi via individuelle aftaler prøver at sikre, at eleven føler sig forstået og hjulpet i det daglige. Dette gælder faglige forhold, men også på det personlige og følelses mæsssige plan, således at alle elever føler at der gives plads til deres særlige behov og udfordringer.

Via projekt "Styrket Indsats" involveres eleverne i deres trivsel på skolen via interviews og spørgeskemaer. Svarene evalueres af ledelsen af projektet i samarbejde med skolen med afsæt i at optimere den enkelte elevs skolegang. Her i særlig grad fokus på det nære samarbejde omkring eleven, - lærere, forældre, eller andre relevante nære personer for barnet.

Derudover har eleven hver uge mulighed for at evaluere sin skolegang via faste spørgeskemaer der besvares via afkrydsning af "Smileys". Besvarelsen bruges i den løbende daglige dialog med barnet, og i skole-hjem samtaler.

Skolens elever har i 2018 deltaget i national trivselsundersøgelse med et gennemsnitligt resultat på 3,6 (hvor 5 er højest).
Vi arbejder dagligt på at sikre det bedst mulige undervisningsmiljø via individuelle samtaler med eleverne og fokus på et godt indeklima med meget lysindfald og støjdæmpning.
Skolen har udarbejdet anti-moppe politik.