Uddannelse

Lille Valbygård lægger stor vægt på, at medarbejderne løbende bliver uddannet inden for psykodynamisk tænkning og miljøterapi. Vi ansætter overvejende uddannede socialpædagoger, men har også stor gavn af at inkludere andre faggrupper i behandlingen af de unge. Vi tror, at de unge har glæde af at møde en mangfoldighed af voksne, også uddannelsesmæssigt. Flere af vores socialpædagoger har også anden faglig baggrund fra tidligere arbejde.

For at sikre en høj faglig kvalitet og en fælles faglig forståelse har vi i sammen med tre andre opholdssteder etableret et miljøterapeutisk uddannelsesfællesskab kaldet SEDAC. Her modtager vores medarbejdere undervisning af kompetente fagfolk inden for miljøterapi over toårige fortløbende forløb med teoridage, procesforløb og samarbejdstræning.

Dette sikrer et generelt højt fagligt niveau i det daglige arbejde – og at vi alle arbejder ud fra den samme fælles teoretiske referenceramme.

Uddannelsen koordineres af cand.psych. Heidi Rose i samarbejde med ledelsen af de fire opholdssteder.

Se www.sedac.dk for yderligere oplysninger.

Alle medarbejdere modtager gruppesupervision hver tredje uge.

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219