Hverdagslivet er basis i arbejdet med at give vores børn og unge gode muligheder for at udvikle sig. Det sker med udgangspunkt i masser af omsorg og de krav og pligter, som den enkelte unge kan håndtere.

Vi tilstræber et gennemtænkt og velstruktureret miljø tilpasset den enkelte unge, og som over tid skaber forudsætninger for at lære og for at etablere gode relationer til de voksne, der er sammen med dem.

Det er en forudsætning for at opholde sig på Lille Valbygård, at man er tilmeldt et skole- eller arbejdstilbud.

Selvom hver af de unge har mange individuelle aftaler i løbet af dagen, så er hverdagen også fyldt med tilbagevendende faste forløb:

  • 6.30-7.00 er der vækning og herefter tid til at gøre sig klar til skolegang, og morgenmad. Både unge der går i almindelig folkeskole eller ungdomsuddannelse, og de unge der har skolegang på Lille Valbygård Skole, bliver kørt i skole af voksne fra opholdsstedet eller skolen.
  • 8.05-14.55 er der skoledag på Lille Valbygård Skole og efterfølgende hjemtransport fra skolen. Vi har også elever der går i skole på enten tiende klasse center, produktionsskole eller anden special skole, – her er der særlige aftaler omkring skoletransport og tider.
  • Ca 15.10 holder vi en kort samling med de unge. Her får vi et overblik over, hvilke fælles aktiviteter der er på dagen, og hvilke særlige individuelle aftaler der måtte være. Det er muligt at koble sig på ture til fitness og svømmehal eller anden fysisk aktivitet på opholdsstedet. Alle unge har derudover faste pligter i løbet af ugen med rengøring på værelset, tøjvask, maddage mm.
  • 18.00 er der fælles aftensmad, som de unge på skift hjælper med at lave. Mens vi spiser, laver vi aftaler for resten af aftenen.

Vi opfordrer de unge til at få en fritidsaktivitet uden for huset eller eventuelt et fritidsarbejde. Dermed kan de møde andre unge og få nogle erfaringer med at være en del af et almindeligt ungdoms-/arbejdsmiljø.

Vores tilgang til de unges hverdagsliv afhænger af deres alder og udvikling. De yngste børn har en meget velstruktureret og planlagt dag. Her er de voksne i høj grad med til at planlægge og give overblik og dagens muligheder.

Med de ældste unge lægger vi i høj grad op til dialog og medinddragelse. Dette har ikke kun noget med alder at gøre, men også hvor god den enkelte er til at tage ansvar for sine aftaler. Der kan sagtens være forskellige aftaler for de unge, selvom de har samme alder. Alle mennesker er forskellige. Og ved at behandle alle forskelligt behandler man alle ens.

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219