Pædagogik & Behandling

Lille Valbygård arbejder ud fra psykodynamisk forståelse af, hvordan mennesker udvikler sig. Vores behandlingsmetoder udspringer af dette udgangspunkt. Vi har fokus på en individuel forståelse af hver enkelt ung. Vi tror på, at mennesker kun udvikler sig i et miljø, de selv oplever som meningsfyldt.

Et tilbud om udvikling for unge involverer også engagerede voksne, der kan holde fast i krav og rammer. Samtidig skal de unge tilbydes basal omsorg, både fysisk, socialt og følelsesmæssigt. Graden af krav og omsorg er naturligvis forskellig fra ung til ung.

Vi lægger vægt på en planlagt og kontinuerlig dagligdag. Pædagogikken er lagt tilrette om dagligdags gøremål, som de unge inddrages i. Målet er at skabe en tryg og sikker base i hjemmemiljøet, hvor den unge kan gøre sig erfaringer, både inden for og uden for miljøet. Her inddrages især Slagelse by med byens tilbud inden for skole, fritid- og arbejde.

I denne sammenhæng er det afgørende, at der etableres et tillidsforhold mellem de unge og de ansatte på stedet. På den måde kan vi gøre de unges erfaringer til genstand for dialog – og den unge oplever en følelsesmæssig tilknytning til voksne.

Fælles oplevelser er vigtige. Både i det daglige (sport, spil og andre aktiviteter) og i form af rejser 1-2 gange om året. Det er afgørende at møde de unge med respekt for deres holdninger og motivation i forhold til aktiviteter og omgangstone. Og med det modspil, som den unge kan håndtere i den aktuelle situation.

Et succeskriterium i behandlingsarbejdet er at give den enkelte unge et realistisk billede af egne muligheder og begrænsninger. Dette kan – sammen med et øget selvværd og tro på at der kan hentes støtte i omgivelserne – medvirke til, at den unge oplever at have handle- og valgmuligheder senere i livet.

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219