Lille Valbygård

Et familielignende opholdssted
en skole med specialundervisningstilbud

Lille Valbygård er flere ting

Opholdstedet Lille Valbygård

Lille Valbygård er et familielignende opholdssted med plads til otte unge mellem 12 og 23 år. Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang til de unge.

Opholdsstedet har eksisteret siden 2001 og drives som en fond med almennyttigt formål.
Stedet drives af ledelse med over 30 års erfaring inden for miljøterapeutisk behandlingsarbejde med børn og unge.

Lille Valbygård Skole

Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca 16 elever.

Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier eller andre opholdsteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Vi har fokus på en individuel forståelse af hver enkelt ung
Vi tror på, at mennesker kun udvikler sig i et miljø, de selv oplever som meningsfyldt.

Fysiske rammer

Konceptet omkring skolen er baseret på, at vi er et lille og overskueligt miljø, – både elev og lærer mæssigt, – men også rent fysisk.

Et godt ungdomsliv

Målsætningen for opholdet på Lille Valbygård er at skabe et godt ungdomsliv. Den unge lærer sine egne ressourcer og vanskeligheder bedre at kende. Fokus er rettet mod at gennemføre folkeskolen og senere få en ungdomsuddannelse og et arbejde. Det langsigtede mål er, at den unge kan etablere sig som selvforsørgende og klare sig selv i egen bolig.

Undervisning

Undervisningen er en blanding af traditionel lærerstyret undervisning med fagbøger og it-baseret undervisning med bærbar pc til hver elev og iPads til de yngste. Dermed kan eleverne veksle mellem forskellige typer af opgaver i den enkelte lektion.

Hverdagen

Hverdagslivet er basis i arbejdet med at give vores børn og unge gode muligheder for at udvikle sig. Det sker med udgangspunkt i masser af omsorg og de krav og pligter, som den enkelte unge kan håndtere.

Lejligheden

Lejligheden er en selvstændig bolig for de ældste unge på opholdsstedet. Den har eget køkken, bad/toilet, stue og tre værelser. Der er plads til tre beboere. De unge, som bor her, er ofte færdig med folkeskolen og i gang med en ungdomsuddannelse – og har forinden boet en periode på selve opholdsstedet.

Forældre

At få sit barn anbragt uden for hjemmet er en stor udfordring. Vi forsøger at inddrage forældre mest muligt i deres børns liv på Lille Valbygård.

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219