Skolen

Et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca. 16 elever.

Lille Valbygaard Skole er et selvstændigt undervisningstilbud, der drives uafhængigt af opholdsstedet. Skolen tager imod elever der bor hjemme hos deres forældre, i plejefamilier, opholdsstedet Lille Valbygård, eller andre opholdssteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Skoledagen er meget struktureret og forudsigelig via fast skema og de samme få lærere hver dag. Skolen tilbyder undervisning i alle de fag der er indeholdt i folkeskoleloven, og det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev i hvert enkelt fag.. Vi arbejder med at tilpasse undervisningsformerne i forhold til hvordan det enkelte barn bedst kan modtage indlæring for at udvikle sit intellekt.

Vores lille miljø med de samme få faste lærere og et overskueligt og varieret skema har vist sig at være en rigtig god base for at skabe en relation mellem lærer og elev. Det skaber gode rammer for personlig udvikling og faglig indlæring hos vores elever.

Vi har gennem skolens levetid ført over 90% af vores elever til Folkeskolens Afgangsprøve. Som oftest forsætter vores elever på 10. klasse center eller en ungdomsuddannelse, eventuelt via FGU eller STU.

Gå til oversigt