Opholdstedet Lille Valbygård

Lille Valbygård er et familielignende opholdssted med plads til otte unge mellem 12 og 23 år. Vi arbejder med en miljøterapeutisk tilgang til de unge.

Opholdsstedet har eksisteret siden 2001 og drives som en fond med almennyttigt formål.
Stedet drives af ledelse med over 30 års erfaring inden for miljøterapeutisk behandlingsarbejde med børn og unge.

For at sikre og løbende udvikle det faglige miljø omkring behandlingen af de unge er alle medarbejdere tilknyttet et uddannelsesprogram med afsæt i miljøterapi og psykodynamisk tænkning. Dette program er fortløbende og gennemføres sammen med tre andre opholdssteder. Læs mere om uddannelsen her.  

Lille Valbygård var i perioden 2015-2017 tilknyttet Projekt Styrket Indsats, hvor Egmontfonden og Socialstyrelsen sammen med 14 døgntilbud på landsplan arbejdede med at styrke anbragte unges afgangsprøver i skolen, og give dem bedst mulige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi bor på en tidligere landejendom i mindre landsby 4 km fra Slagelse bymidte.

For de ældste unge kan vi tilbyde udflytningslejlighed, som ligger i en selvstændig længe på opholdsstedet. Her er plads til tre unge. Der kan eventuelt etableres efterværnsordning for unge, som flytter i selvstændig lejlighed.

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219