Undervisning og lejrskoler

Vi arbejder hele tiden at sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for vores elever. Det gøres via samtaler med hver enkelt elev og forældre i skole-hjem samtaler, hvor vi via individuelle aftaler prøver at sikre, at eleven føler sig forstået og hjulpet i det daglige. Dette gælder faglige forhold, men også på det personlige og følelsesmæsssige plan, således at alle elever føler at der gives plads til deres særlige behov og udfordringer.

Skolens elever har i 2018 deltaget i National Trivselsundersøgelse med et gennemsnitligt resultat på 3,6 (hvor 5 er højest).
Vi har fokus på et godt indeklima med meget lysindfald og støjdæmpning i lokalerne.

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af traditionel lærerstyret undervisning med fagbøger og it-baseret undervisning med bærbar pc til hver elev og iPads til de yngste. Dermed kan eleverne veksle mellem forskellige typer af opgaver i den enkelte lektion.

Vores elever har forudsætninger for at udvikle sig fagligt, men ofte hæmmes de af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. For at udvikle den enkelte elevs færdigheder er det helt afgørende, at der skabes en basis af tillid og respekt mellem lærer og elev. Denne relation er bærende for, om eleven kan udvikle sine boglige evner.

Vi ved hvor vigtigt det er at skabe en relation og alliance med den enkelte elev. Samtidig har vi stort fokus på, at skoledagen er velstruktureret. Den enkelte elev skal have en klar oplevelse af, hvad der forventes i løbet af skoledagen.

Undervisningen er tilrettelagt individuelt hvor hver enkelt elev har sit eget skema. Vi forsøger at gøre den enkelte dag forudsigelig og nem at overskue. Der er et fast grundskema og de samme gennemgående lærere i de enkelte fag. Det er vores erfaring, at de få elever og lærere i de enkle og overskuelige fysiske rammer giver gode udviklingsmuligheder for vores elever.

Der et tæt samarbejde med nærliggende folkeskole, UU vejleder, PPR psykologer, opholdsstedet Lille Valbygård og anbringende kommune, samt forældre.

Lejrskoler

Skolen har hvert år et lejrskoleophold. Disse ture foregår som oftest i Danmark.

Lejrskolerne gør det muligt at arbejde med sprog, kultur, historie og ikke mindst at give eleverne en stor og anderledes oplevelse, og noget socialt samvær. Der er temauger før og efter selve turen, og opgaver undervejs. Men selvfølgelig er der også tid til at slappe af.

Gå til oversigt