Samarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og lærere på skolen

Det er meget vigtigt for vores elevers faglige udvikling på skolen, at forældrene bakker op, og at der er et godt forhold mellem forældre og lærere på skolen.

Ofte er der frustrationer og besværlige faglige udfordringer forbundet med skolegangen. Det er vigtigt, at forældre og lærere har en fælles forståelse af barnets oplevelser og følelser, og hvordan de skal mødes. Vi forsøger i høj grad at få en god alliance med forældre og elev om hvilke mål vi sammen kan sætte os for den faglige udvikling.

Der er ugentligt kontakt mellem skole og forældre efter nærmere aftale. Derudover kan man som forældre altid kontakte skolens lærere eller ledelse, hvor vi forsøger at løse eventuelle problemer i fællesskab. Der afholdes halvårlige statusmøder og skole-hjem-samtaler på skolen.

Gå til oversigt