Organisation

Ledelse

Leder Thomas Birkholm er uddannet socialpædagog med videreuddannelse i miljøterapi og en mastergrad i organisationspsykologi. Han har været leder en længere årrække på Behandlingshjemmet Elvergården i Næstved, og har arbejdet som selvstændig konsulent og konsulent i OPU.

Opholdsstedet er normeret til i alt 12 ansatte.
Alle ansatte deltager i gruppesupervision hver tredje uge og har interne uddannelsesdage med afsæt i miljøterapeutisk og psykodynamisk tænkning.

Opholdsstedet Lille Valbygård er drevet som en selvejende fond med et almennyttigt formål og blev stiftet i år 2000. Læs vedtægter her.

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:
Henrik Hansen. Senior Securities Operations Officer i VP Securities (Værdipapircentralen)
Ulla Døj, leder af a-kasse Fag og Arbejde (FOA) Midtsjælland
Jonna Andersen, Teamleder Socialfagligt Team Slagelse Kommune
Lone Maul, afdelingsleder på specialskole. Uddannet socialpædagog og miljøterapeut.

 

Gå til oversigt