Organisation

Opholdsstedet Lille Valbygård er en selvejende institution (fond) efter “Lov om Social Service § 142,5”. Stedet drives efter nærmere aftale med Socialtilsyn Øst. Socialtilsyn Øst fører pædagogisk tilsyn og godkender og regulerer årlige budgetter og regnskaber.

Økonomiske midler hensat i fonden er udelukkende til sikring af fondens drift. Ved eventuel nedlæggelse af fonden overdrages disse midler til almennyttige formål efter fondens vedtægter.

Fonden ledes af bestyrelse, der sikrer, at opholdsstedet drives efter formålsparagrafferne i vedtægterne.

Den behandlingsmæssige linje på opholdsstedet sikres af den daglige ledelse. Ledelsen er udpeget af bestyrelsen og står også for den daglige drift, herunder personalemæssige spørgsmål.


Jesper Pedersen, der er leder på Lille Valbygård, har skrevet artikel om miljøterapi sammen med Helle Pedersen.

Den udkom oprindeligt i artikelsamling redigeret af Hans Kornerup: “Børn på behandlingshjem 1999” på forlaget Perikon. Artiklen er senere udgivet i Sverige og England.

Læs artiklen her: miljøterapiartikel

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219