Efterværn

Efter endt opholdt i lejligheden er næste skridt ofte egen lejlighed – ofte en ungdomsbolig, mens studiet gøres færdig. Tit er der behov for hjælp til etablering og støtte i det daglige i en opstartsfase.

Vi tilbyder efterværn i denne periode, efter nærmere aftale. Efterværnet består som udgangspunkt af støttetimer til den unge. Oftest vælger den unge en voksen, de kender godt fra opholdsstedet, til at følge med sig ud i egen bolig. Den unge har selvstændig økonomi med eget budget og står som lejer af boligen – lig andre unge under uddannelse.

Støtten til de unge er således rettet mod at kunne fungere på egen hånd og skabe netværk. Det største problem for vores unge i egen bolig er oftest en følelse af ensomhed. De har ofte meget svært ved at tage initiativ til sociale kontakter og har brug for megen hjælp til at få etableret et netværk af jævnaldrende og få et godt skole- og fritidsliv.

På det praktiske plan handler hjælpen typisk om at komme på plads, måske hjælp til rengøring/indkøb. Vi hjælper altid den unge med at få overblik over økonomi – det ser vi som en afgørende forudsætning for at kunne passe studie eller arbejde.

Vi har et tæt samarbejde med de unges kontaktlærere og studievejledere.

Lejligheden

Lejligheden er en selvstændig bolig for de ældste unge på opholdsstedet. Den har eget køkken, bad/toilet, stue og tre værelser. Der er plads til tre beboere. De unge, som bor her, er ofte færdig med folkeskolen og i gang med en ungdomsuddannelse – og har forinden boet en periode på selve opholdsstedet.

Formålet med opholdet i lejligheden er, at de unge arbejder med at blive så selvstændige som muligt, således at de kan klare sig i egen bolig.

De unge er med i de fælles praktiske opgaver, f.eks. maddage og rengøring. Vi tager mange individuelle hensyn, idet de unge ofte er forskellige steder i deres udvikling, og stadig har meget brug for hjælp og støtte. Denne støtte relaterer sig både til den personlige og følelsesmæssige del, men også til praktiske gøremål og overblik over økonomi. Især er der fokus på at komme på plads i valg af uddannelse og gøre sig erfaringer med de forventninger, både sociale og faglige, de mødes med i studiet. Det kan være 10. klasse, produktionsskole, teknisk skole eller gymnasium. Vi har også enkelte unge på STU.

Mange aftaler om de unge i lejligheden bliver lavet i fællesskab. Vi forventer, at de unge kan tage en vis grad af ansvar. Og at de kan fungere i et mindre, struktureret miljø, der er baseret på dialog og deres relationer til de voksne omkring dem.

Målet er, at de unge får et realistisk billede af deres egne ressourcer og vanskeligheder, og lærer at planlægge deres dagligdag. Samtidig prøver vi sammen med de unge at skabe et overblik over økonomi, budget og skat i et omfang, så han eller hun er klar til at flytte i egen lejlighed – evt. med efterværn.

Gå til oversigt