Kørselsordning og forældresamarbejde

Det er vigtigt for vores elevers faglige udvikling på skolen, at der er et godt samarbejde mellem forældre og lærere.

Skolen kan tilbyde kørsel mellem hjem og skole. Det er skolens egne lærere og pædagoger der henter og bringer eleven, hvilket muliggør en rolig og tryg overgang mellem hjemmet og skolen med en kendt voksen, og giver muligheden for at støtte elever, der har svært ved at forlade hjemmet om morgenen, hvis de skal ud i en taxa eller bus.

Det er vigtigt, at forældre og lærere har en fælles forståelse af barnets oplevelser og følelser, og hvordan de skal mødes. Vi bestræber os på, at inddrage forældrenes viden og erfaringer, og drøfte skolens forståelse og metoder og målene for den faglige udvikling.
Der er ugentligt kontakt mellem skole og forældre efter nærmere aftale. Derudover kan man som forældre altid kontakte skolens lærere eller ledelse, således at vi kan løse eventuelle problemer i fællesskab. Der afholdes halvårlige statusmøder og skole-hjem-samtaler på skolen.

Gå til oversigt