Hverdagen og rejser

Hverdagen

Hverdagslivet er basis i arbejdet med at give vores børn og unge gode muligheder for at udvikle sig. Det sker med udgangspunkt i omsorg og forventninger tilpasset den enkelte unge i et velstruktureret og gennemtænkt miljø, som over tid skaber forudsætninger for at lære og for at etablere gode relationer til andre.

Det er en forudsætning for at opholde sig på Lille Valbygård, at man er tilmeldt et skole- eller arbejdstilbud.

Selvom hver af de unge har mange individuelle aftaler i løbet af dagen, så er hverdagen også fyldt med tilbagevendende faste forløb:

  • Fra kl ca syv er der vækning og herefter tid til at gøre sig klar til skolegang, og morgenmad. Både unge der går i almindelig folkeskole eller ungdomsuddannelse, og de unge der har skolegang på Lille Valbygård Skole, bliver kørt i skole af voksne fra opholdsstedet eller skolen.
  • Fra kl 8 til 14 er der skoledag på Lille Valbygård Skole og efterfølgende hjemtransport fra skolen. Vi har også elever der går i skole på enten tiende klasse center, produktionsskole eller anden special skole, – her er der særlige aftaler omkring skoletransport og tider.
  • Om eftermiddagen holder vi en kort samling med de unge. Her får vi et overblik over, hvilke fælles aktiviteter der er på dagen, og hvilke særlige individuelle aftaler der måtte være. Det er muligt at koble sig på ture til fitness og svømmehal eller anden fysisk aktivitet på opholdsstedet. Alle unge har derudover faste pligter i løbet af ugen med rengøring på værelset, tøjvask, maddage mm.
  • Kl 18 er der fælles aftensmad, som bliver spist i små grupper. Mens vi spiser, laver vi aftaler for resten af aftenen.
    Aftensmaden laves med de unge på skift, og de er selv med til at vælge hvilke retter vi laver. Målet er, at de unge undervejs får kendskab til, hvordan man laver mad helt fra bunden. De unge får selvfølgelig hjælp af voksne, når maden tilberedes.

Generelt er der altid tilbud om frugt, både i skolen og på opholdsstedet. Og det er altid muligt at få stillet sulten med et mellemmåltid.

Vi opfordrer de unge til at få en fritidsaktivitet uden for huset eller eventuelt et fritidsarbejde. Dermed kan de møde andre unge og få nogle erfaringer med at være en del af et almindeligt ungdoms-/arbejdsmiljø.

Vores tilgang til de unges hverdagsliv afhænger af deres alder og udvikling. De yngste børn har en meget velstruktureret og planlagt dag. Her er de voksne i høj grad med til at planlægge og give overblik og dagens muligheder.

Med de ældste unge lægger vi i høj grad op til dialog og medinddragelse. Dette har ikke kun noget med alder at gøre, men også hvor god den enkelte er til at tage ansvar for sine aftaler. Der kan sagtens være forskellige aftaler for de unge, selvom de har samme alder. Alle mennesker er forskellige. Og ved at behandle alle forskelligt behandler man alle ens.

Rejser

To gange om året tager vi på tur. Om vinteren tager vi ofte på chartertur til varmere himmelstrøg , f.eks. Gran Canaria.

Om sommeren tager vi til Sverige. Her bor vi i en hytte tæt på en sø, hvor vi kan bade, sejle i kajak, fiske eller tage en vandretur i området. Turen ligger tæt på skolestart i august og er en god lejlighed til, at de unge mødes efter sommerferien og gør sig klar til skolestart.

Vi evaluerer og planlægger kommende ture i fællesskab med de unge. Turene kan både være en inspirerende kulturel oplevelse for de unge, samtidig med at de får nogle fælles erfaringer med både kammerater og voksne undervejs på turen.

Rejserne er tænkt som et frirum med plads til oplevelser og nye erfaringer væk fra hverdagen.

Gå til oversigt