Undervisning

Undervisningen er en blanding af traditionel lærerstyret undervisning med fagbøger og it-baseret undervisning med bærbar pc til hver elev og iPads til de yngste. Dermed kan eleverne veksle mellem forskellige typer af opgaver i den enkelte lektion.

Vi oplever, at eleverne har forudsætninger for at udvikle sig fagligt, men ofte hæmmes de af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. For at udvikle den enkelte elevs færdigheder er det helt afgørende, at der skabes en basis af tillid og respekt mellem lærer og elev. Denne relation er bærende for, om eleven kan udvikle sine boglige evner.

Vi forsøger at skabe en relation og alliance med den enkelte elev. Samtidig har vi stort fokus på, at skoledagen er velstruktureret. Den enkelte elev skal have en klar oplevelse af, hvad der forventes i løbet af skoledagen.

Undervisningen er tilrettelagt individuelt – hver enkelt elev har sit eget skema. Vi forsøger at gøre den enkelte dag forudsigelig og nem at overskue. Der er et fast grundskema og de samme gennemgående lærere i de enkelte fag. Det er vores lille skoles helt store styrke, at der er så få elever og lærere i overskuelige fysiske rammer – med den ro dette giver.

Udover opholdsstedet er der et tæt samarbejde med nærliggende folkeskole, UU vejleder, PPR psykologer og anbringende kommune, samt ikke mindst forældre.

 

Opholdssted Lille Valbygård

Valby Engvej 3
DK-4200 Slagelse

Lille Valbygård Skole

Krænkerupvej 39
DK-4200 Havrebjerg

Email: mail@lillevalbygaard.dk
Telefonnummer: 2215 9219