Målgruppen for skolen

Et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca. 16 elever.

Lille Valbygård Skole er en specialskole med elever i den skolepligtige alder fra 1.-9.klasse.  Målgruppen er primært normalt begavede børn, med alvorlige relationsforstyrrelser. Børnenes opvækst har ofte været præget af skiftende og tidvis negative relationserfaringer, der har påvirket dele af dets følelsesliv, personlighed og intellektuelle funktionsniveau.Børnene på Lille Valbygård Skole kan have begyndende alvorlige relationsforstyrrelser og eventuelle forstyrrelser af personligheden. De kan typisk have diagnoser som: Reaktiv tilknytningsforstyrrelse, ADHD, sproglige vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser, herunder PTSD.

Vi arbejder på, at de fleste elever med den rette lærerstøtte og motivation kan gennemføre 9. klasse afgangsprøve, således at de efterfølgende er fagligt klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Vi har samarbejde med en nærliggende folkeskole omkring afgangsprøverne, og eleverne får eksamensbevis fra denne skole.

Gå til oversigt