Lille Valbygaard Skole

Et mindre specialundervisningstilbud med plads til ca. 16 elever.

Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til 16 elever.

Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier eller andre opholdsteder. Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin dag.

Skoledagen er meget struktureret og forudsigelig via fast skema og de samme få lærere hver dag. Det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev i hver enkelt fag. Skolen tilbyder undervisning i alle de fag der er indeholdt i folkeskoleloven.

Vores lille og tætte miljø med de samme få faste lærere og et overskueligt og varieret skema har vist sig at være en rigtig god base for at skabe en bæredygtig relation mellem lærer og elev. Det skaber gode rammer for personlig udvikling og faglig indlæring hos vores elever.

Vi har gennem skolens levetid ført over 90% af vores elever til Folkeskolens Afgangsprøve.

Gå til oversigt