Uddannelse

Lille Valbygård lægger stor vægt på, at medarbejderne løbende bliver uddannet inden for psykodynamisk tænkning og miljøterapi. Vi ansætter overvejende uddannede socialpædagoger, men inkluderer også andre faggrupper i behandlingen af de unge.

Vi har etableret internt uddannelsesforløb hvor vores medarbejdere modtager undervisning af kompetente fagfolk inden for miljøterapi  med temadage, teoridage, og samarbejdstræning.

Dette sikrer et generelt højt fagligt niveau i det daglige arbejde, og at vi alle arbejder ud fra den samme fælles teoretiske referenceramme.

Forløbet koordineres af cand.psych. Gitte Nothlev.

Alle medarbejdere modtager gruppesupervision hver tredje uge.

Gå til oversigt