Tilsynsrapporter - Skole

Lille Valbygård Skole har driftoverenskomst med Slagelse Kommune og modtager hvert år tilsyn fra kommunen med henblik på at vurdere det faglige indhold af skoletilbuddet.

Nedenstående link refererer til konklusion på tilsynsrapport fra Center for Skole, Slagelse Kommune:

November 2022: Lille Valbygaard skole Konklusion af tilsyn 2022

Lille Valbygård har Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsyn 2013

Månedlig skolebetaling i 2023 er godkendt til kr 33.393.

Undervisningsmiljøvurdering:

Redigeret 28 november 2023

Undervisningsmiljøvurdering 2022-2023

Der er lavet trivselsundersøgelse 2022-2023 som danner baggrund for den vurderingen at det psykiske undervisningsmiljø. I dette bliver det tydeligt at de to væsentligste indsatsområder bliver social trivsel og støtte og inspiration.

Målingen omkring Social trivsel viser at problemstillingerne omkring elevernes sociale trivsel hovedsageligt er centreret omkring deres indbyrdes forhold til hinanden. Der iværksættes mentaliseringsinterventioner i tilgangen til konfliktløsningen mellem eleverne. Gruppen af elever har generelt mentaliseringsvanskeligheder, og er en væsentlig indskrivningsårsag. Der evalueres igen ved næste trivselsmåling.

Målingen omkring Støtte og Inspiration omhandler hovedsageligt relationen mellem lærere og elever. Det der udtrykkes er at elevernes oplevelse er ikke at få tilstrækkeligt støtte og inspiration til at opfylde de faglige forventninger. Der iværksættes behandlings møder omkring hver enkelt elev, hvor der vil være fokus på hver enkelt elevs oplevelse af voksen støtte. Der er i forhold til tidligere år en stigning i elevernes oplevelse af støtte og inspiration. Der evalueres igen ved næste trivselsmåling.

Arbejdsproces:

KortlægningBeskrivelse, analyse og vurderingHandleplanOpfølgning
Fysiske forholdRundering på skolen 8/3-22Gennemgang 10/3-22Trivselsmåling 2022

1/3-23

Psykiske forholdGennemgang af trivselsmåling
1/3-22
Gennemgået
1/3-22
Iværksat 1/3-221/3-23
Æstetiske forholdRundering på skolen 8/3-22Gennemgang 18/5-221/3-23

 

Data fra rundering:

Tilbagemeldinger fra elever;

God plads
Rene toiletter
Gode stole og borde
Det ligner ikke en skole
Lydforhold fra toilettet
Ønskeligt med fliser i gården
Smal gang/entre
Fint værksted

 

Problemområder:Handlinger:
Pladsforhold i gangen/entréen i lav bygning forbedres.I april måned er der indkøbt og opsat skoreoler, således der er skabt mere gulvplads.
Lydforhold til toilettet.Elever og personale opfordres til at lukke døren fra klasselokalet til gangen, for at minimere lyden fra toilettet.
Småstensbelægning i gården og på parkeringsplads.Prisoverslag indhentet og vurderes for dyrt.
Gode ting:
Gode pladsforhold i klasserne.

Toiletter i begge bygninger er rene og pæne.

Gode stole og borde i undervisningslokalerne.

Overskuelige rammer.

Fint værksted.

Konstateret ved selvsyn;

Problemområder:Handlinger:
Forbedring af trappe i hovedhus.Trin slibes, balustre slibes og males og støttestolpe udskiftes.
Slidt køkken i hovedhus.Prisoverslag indhentes på udskiftning af køkken.
Termostater til varmeregulering defekt.Termostater udskiftet maj 2022.
Løbende opfølgning på varmeregulering
Udhæng slidt på værksted.Udhæng slibes og males.
Skader i murværk.Løs puds bankes af og mures op igen i maj 2022.
Afløb ved bruser lugtes ved udtørring.Der bruges madolie i stedet for vand, for at undgå fordampning.
Køleskab i lav bygning for småt.Køkkenet tilpasses således køleskab kan udskiftes til et større i sommerferien 2023.
Varmt i lav bygning om sommeren.Tidligere forsøg med solfilm på vinduerne har vist sig utilstrækkeligt.
Udbedring af varmeregulering vurderes til at have effekt på varmen.
Lysforhold i kreativt værksted.Lamper udskiftes med lavenergi LED lys.

 

Gå til oversigt